IMP VNUA

Chơi Video

 

Tên tiếng việt: VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU

Tên tiếng anh: Institute of Medicinal Plants Research and Development

Tên viết tắt: IMP

Viện nghiên cứu và Phát triển Dược liệu là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Viện tự chịu trách nhiệm trước Học viện về các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Viện có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và làm các dịch vụ có liên quan đến phát triển dược liệu.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cây dược liệu.

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có liên quan đến các cây dược liệu và cây nông lâm nghiệp.

Dịch vụ KH&CN: sản xuất các giống cây dược liệu, tư vấn quy trình kỹ thuật canh tác thu hái sơ chế biến cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Liên kết với các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ khoa học về cây dược liệu, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thương mại các sản phẩm từ cây dược liệu.

1.Vị trí

2.Phòng ban

  1. Phòng Hành chính tổng hợp

Tên phòng: Phòng Hành chính tổng hợp

– Tiếng Việt: Phòng Hành chính tổng hợp

– Tiếng Anh: General administrative office

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B

Chức năng: Phòng hành chính tổng hợp là đơn vị chức năng có trách nhiệm tham mưu, quản lý các hoạt động hành chính của Viện; tổ chức xây dựng, điều hành thực hiện các chương trình kế hoạch của Viện. Cam kết thực hiện các hoạt động có chất lượng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu của các đơn vị và tổ chức trong và ngoài Viện, là cầu nối thông tin và các hoạt động liên kết giữa Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện. 

Nhiệm vụXây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao và tâm huyết phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ của Viện.

 Nhân sự:

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

 1

Th.S. Nguyễn Thị Bích Hồng

Trưởng phòng

 

 2

Nguyễn Thị Hảo

Kế toán

 

 

 

 

  1. Phòng chọn tạo giống cây dược liệu

Tên phòng: Phòng chọn tạo giống cây dược liệu

– Tiếng Việt: Phòng chọn tạo giống cây dược liệu

– Tiếng Anh: Department of Medicinal plants Breeding

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B

Chức năng

Nghiên cứu về các giống cây thuốc, chọn lọc, phục tráng, nhập nội và lai tạo giống mới. Xây dựng tiêu chuẩn giống cho các loại cây thuốc, xây dựng quy trình sản xuất giống nguyên chủng, nghiên cứu tổ chức hệ thống sản xuất giống và cung cấp các loại giống cây thuốc.

Nhiệm vụ           

– Chọn giống cây dược liệu cung cấp cho nghiên cứu và sản xuất dược liệu. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nhân giống và sản xuất giống, đáp ứng nhu cầu giống cây thuốc cho năng suất cao, chất lượng tốt, sạch bệnh, phục vụ cho sự phát triển dược liệu trong phạm vi cả nước.

– Nghiên cứu phục tráng giống và lai tạo giống cây thuốc (từ vật liệu trong nước hoặc nhập nội) bằng các phương pháp công nghệ sinh học hiện đại.

– Thu thập, bảo tồn, đánh giá và đưa vào sử dụng nguồn gen cây thuốc. Nghiên cứu đa dạng di truyền các giống. Xây dựng, bảo tồn và phát triển giống, tập đoàn, ngân hàng hạt giống và dòng vô tính các loài cây thuốc.

– Tham gia và phối hợp với Học viện đào tạo cán bộ, sinh viên, thạc sỹ và tiến sỹ về chuyên ngành chọn giống. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn cho cán bộ, công nhân, nông dân về nghiên cứu và kỹ thuật sản xuất các giống, loài cây thuốc.

– Chuyển giao quy trình nhân giống dược liệu bằng nhiều phương pháp nhân giống trong phạm vi cả nước.

– Sản xuất và cung cấp các loại hạt giống, cây giống dược liệu và chuyển giao quy trình nhân giống và trồng một số loài cây thuốc.

– Tham gia tuyển chọn, chủ trì và phối hợp thực hiện một số đề tài dự án cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và các cấp Học Viện về lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng (cây dược liệu); Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro và quy trình trồng một số loại cây dược liệu.

Nhân sự

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

TS. Phạm Phú Long

Trưởng phòng

 

2

Th.S. Nguyễn Thị Bích Hồng

Kỹ thuật viên

 

3

Kỹ sư

Nguyễn Thị Luyến

 

4

Kỹ sư

Nguyễn Hữu Thắng

 

5

Kỹ sư

Hoàng Thị Thu Huyền 

 

 

  1. Phòng phân tích dược liệu

Tên phòng: Phòng phân tích dược liệu

– Tiếng Việt: Phòng phân tích dược liệu

– Tiếng Anh:

Chức năng: Phòng phân tích dược liệu có chức năng nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm các hoạt chất sinh học từ cây dược liệu.

Nhiệm vụ:

-Nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất sinh học từ cây dược liệu và tìm hiểu cơ chế tác dụng.

– Xây dựng và phát triển các phương pháp đánh giá các chất có hoạt tính sinh học.

– Đào tạo và hợp tác quốc tế về lĩnh vực các chất có hoạt tính sinh học.

– Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học.

Nhân sự

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

TS. Lê Thị Tuyết Châm

Trưởng phòng

 0835143222

2

TS. Vũ Thị Thúy Hằng

Kỹ thuật

 0915746863

3

Th.S. Nguyễn Trung Đức

Kỹ thuật

0985436827

 

  1. Phòng khoa học và chuyển giao công nghệ

Chức năng:

Phòng Khoa học và chuyển giao công nghệ có chức năng tham mưu, định hướng phát triển, tổ chức triển khai các hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện.

Nhiệm vụ:

– Quản lý hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế.

-Xây dựng các chiến lược, định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện, làm đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

– Xây dựng mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm khai thác các nguồn kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện.

– Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

– Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.

– Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu có liên quan đến cây dược liệu.

– Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cho địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học.

– Tham mưu xây dựng chính sách thúc đẩy công bố những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, cán bộ của Viện, trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học có uy tíntrong và ngoài nước;

Nhân sự

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

TS. Vũ Ngọc Thắng

Trưởng phòng

 0835143222

2

TS. Vũ Thị Thúy Hằng

Kỹ thuật

 0915746863

3

Th.S. Nguyễn Trung Đức

Kỹ thuật

0985436827

 

  1. Khu trình diễn giống cây dược liệu

Chức năng

Khu trình diễn giống cây dược liệu-IMP có chức năng nghiên cứu chọn, tạo giống, nuôi trồng, và trình diễn các giống cây dược liệu; nghiên cứu sinh vật hại trên cây dược liệu; tư vấn, đào tạo và chuyển giao quy trình công nghệ trồng và chế biến dược liệu; tổ chức sản xuất, kinh doanh cây dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.

Nhiệm vụ

+ Nghiên cứu

– Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, di thực, thuần hóa và nhập nội giống dược liệu; lai tạo, tuyển chọn giống; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn giống; nghiên cứu quy trình công nghệ nhân giống, sản xuất giống dược liệu; nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và giống dược liệu; khảo nghiệm giống      dược liệu;

 – Nghiên cứu kỹ thuật trồng, thu hoạch, sơ chế, chế biến và bảo quản dược liệu; xây dựng các vùng nuôi trồng dược liệu theo tiêu chí thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu (GACP);

 – Nghiên cứu thành phần, đặc điểm phát sinh phát triển, diễn biến và các biện pháp phòng trừ sinh vật hại cây dược liệu.

+ Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

– Đào tạo về thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu (GACP);

– Tham gia đào tạo đại học, trên đại học và các loại hình bồi dưỡng, đào tạo khác liên quan đến dược liệu.

– Sản xuất, kinh doanh giống cây dược liệu và các sản phẩm khác từ dược liệu;

– Liên doanh, liên kết trong sản xuất giống dược liệu, dược liệu và các sản phẩm khác từ dược liệu;

– Xây dựng vùng sản xuất dược liệu phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu;

– Tư vấn và chuyển giao công nghệ nhân giống, chế biến, bảo quản dược liệu theo hướng thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu (GACP).

– Giám định và phòng trừ sinh vật hại cây dược liệu.

Nhân sự:

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

TS. Phạm Phú Long

Trưởng phòng

 

2

TS. Vũ Ngọc Thắng

Kỹ thuật

 

3

TS. Lê Thị Tuyết Châm

Kỹ thuật

 

4

Th.S. Nguyễn Thị Bích Hồng

Kỹ thuật

 

Các cây trồng trọng điểm của khu trình diễn

TT

Tên dưc liu

Tên khoa hc

 1

Ba kích

Morinda officinalis F.C.How. – Rubiaceae

 2

Bạc hà

Mentha arvensis L. – Lamiaceae

 3

Bách bộ

Stemona tuherosa Lour. – Stemonaceae

 4

Bách hợp

Lilium spp. – Liliaceae

 5

Bồ công anh

Lactuca indica L. – Asteraceae

 6

Bồ kết

Gleditsia australis F. B. Forbes & Hemsl. – Fabaceae

 7

Cam thảo

Glycyrrhiza spp. – Fabaceae

 8

Đảng sâm

Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f. – Campanulaceae

 9

Dành dành

Gardenia jasminoides J. Ellis. – Rubiaceae

 10

Đinh lăng

Polyscias fruticosa (L.) Harms – Araliaceae

 11

Hà thủ ô đỏ

Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Syn. Polygonum multiflorum Thumb)- Polygonaceae

 12

Hương nhu

Ocimum tenuiflorum L. – Lamiaceae

 13

Huyết giác

Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. – Dracaenaceae

 14

Kim ngân

Lonicera japonica Thunb; L. dasystyla Rehd;

L. confusa DC; L. cambodiana Pierre ex Danguy – Caprifoliaceae

 15

Lá khôi

Ardisia gigantifolia Stapf – Myrsinaceae

 16

Mạch môn

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl. – Asparagaceae

 17

Ngũ gia bì chân chim

Schefflera heptaphylla (L.) Frodin – Araliaceae

 18

Ngũ gia bì gai

Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss. – Araliaceae

 19

Ngũ gia bì hương

Acanthopanax gracilistylus W.W.Sm. – Araliaceae

 20

Quế

Cinnamomum cassia (L.) J.Presl – Lauraceae

 21

Sa nhân

Amomum spp. – Zingiberaceae

 22

Trà hoa vàng

Camellia spp.- Theaceae